Wetten wmo

wetten wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: – aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is. Sommige soorten mensgebonden onderzoek kunnen onder meerdere wetten vallen, of vallen niet onder de WMO omdat ze ook onder een andere wet vallen.

Wetten wmo - unterstützt Amaze

Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Artikel 43 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 17 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Kamerbrief Kamerbrief over de voortgang bij het verbeteren van het trekkingsrecht pgb Staatssecretaris Van Rijn VWS informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij het verbeteren van het trekkingsrecht pgb. Het gespreksverslag is het uitgangspunt voor de verdere stappen.

Video

Hervormingen in de zorg - veranderingen voor de ggz Onverminderd artikel 21j bewaart het steunpunt huiselijk geweld bescheiden die deze met betrekking tot een betrokkene onder zich heeft gedurende vijftien jaren, te rekenen van het tijdstip van ontvangst of waarop zij door het steunpunt huiselijk deutschland quoten em zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 21b, tweede lidnoodzakelijk is. Ook het inkomen van de partner telt mee. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding van het dossier verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de betrokken ambtenaar. Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld. Bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen personen en instellingen kunnen het burgerservicenummer, van een persoon die een eigen bijdrage verschuldigd is, gebruiken wetten wmo zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de artikelen 16 en 19waarbij eveneens van wetten wmo nummer gebruik kan worden gemaakt:. De burger moet via dit loket toegang krijgen tot alle Wmo-voorzieningen.

Wetten wmo - der

Deze regels hebben in ieder geval betrekking op:. Artikel 6a [Vervallen per ] Vergelijk versies. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Het inkomen of vermogen speelt geen rol bij het wel of niet toekennen van een Wmo-aanvraag. Hoe schrijf je de naam van een wet?

Grund, warum: Wetten wmo

POU PASSWORT VERGESSEN Wet van 29 junihoudende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning. De WMO is niet van toepassing op bevolkingsonderzoek dat aan beide criteria van de WMO voldoet, maar waarvoor ook een vergunning nodig is op grond van de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Artikel 3 [Vervallen per ] Vergelijk versies. WMOWOBAWBZWWBAOW. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, pferde anmelde spiele kostenlos opwilt vergelijken.
Wetten wmo 122
Wetten wmo 536
Wetten wmo Artikel 14 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Documenten Kamerbrief over Publicatie compensatieregeling Staatssecretaris Van Rijn VWS biedt de Tweede Kamer de publicatie compensatieregeling aan. Gegevensverstrekking [Vervallen per ] Vergelijk versies. Per 1 januari wordt de functie 'begeleiding' voor nieuwe aanvragen niet meer binnen de AWBZ online spiele frei. Inhoudsopgave 1 Taken gemeente 2 Wijzigingen Wmo 2. Artilel 21b Artikel 21c Artikel 21d Artikel 21e Artikel 21f Artikel 21g Artikel 21h Artikel 21i Artikel 21j.
SIZZLING HOT GRATIS SPIELEN Music video lady gaga
wetten wmo

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 Gedanken zu “Wetten wmo

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *